ZGŁASZANIE DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW – NOWE ZASADY DELEGOWANIA OD 02.02.2022 R.

02.02.2022 r. – ZMIANY W ZGŁOSZENIACH KIEROWCÓW ODDELEGOWANYCH

PAKIET MOBILNOŚCI- ZMIANY W ZGŁOSZENIACH ODDELEGOWANIA KIEROWCÓW

W ramach Pakietu Mobilności Unia Europejska wprowadziła wiele nowych regulacji prawnych w sektorze transportu drogowego. Ich celem jest ujednolicenie standardów oraz poprawa warunków pracy kierowców. Jedną z takich zmian jest obowiązujący od 02 lutego 2022 r. nowy system zgłaszania kierowców oddelegowanych.

ZGŁOSZENIA KIEROWCÓW W SYSTEMIE IMI – CZY NA PEWNO?

Wraz z wejściem w życie wspomnianych wyżej obowiązków bardzo popularny stał się skrót IMI. Przewoźnicy szukali jak i gdzie zgłosić kierowców w systemie IMI. Określenie to, tak się utarło w języku potocznym, że wiele osób jest przekonanych, że zgłoszeń kierowców dokonuje się właśnie w systemie IMI. Tak jednak nie jest.

IMI – CO TO TAKIEGO ?

Tajemnicze IMI to skrót od angielskiej nazwy Internal Market Information System czyli System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. IMI to innowacyjny system informatyczny, który pozwala państwom członkowskim UE na wymianę informacji w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym tych dotyczących czasu pracy kierowców, płacy minimalnej czy wykonywania przewozów międzynarodowych Jest to bezpieczne, wiarygodne, wielojęzyczne narzędzie bezpiecznej wymiany informacji między administracjami krajowymi państw członkowskich EOG, a także Komisją Europejską oraz organami, urzędami i agencjami Unii.

Firmy transportowe NIE mogą zarejestrować się w systemie IMI.


ZGŁOSZENIA DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW – PORTAL ZGŁOSZEŃ DELEGOWANIA (POSTING DECLARATION)

Pakiet Mobilności w ramach nowych regulacji zobligował Komisję do stworzenia publicznego, wielojęzycznego interfejsu, za pomocą którego przewoźnicy mogliby składać i aktualizować informacje o delegowaniu, a także, w razie konieczności, składać inne stosowne dokumenty do IMI. Tak powstał Portal zgłoszeń delegowania kierowców (ang. Road Transport Posting Declaration portal), który ma za zadanie uprościć czynności związane ze zgłaszaniem kierowców. Dotychczas procedury te były dość skomplikowane, ponieważ, każdy kraj, w którym obowiązywała płaca minimalna wprowadzał swoje własne zasady. Portal zgłoszeń delegowania umożliwia zgłoszenie kierowców do wszystkich krajów europejskich za pomocą jednej platformy. Podsumowując: kierowców nie zgłaszamy w systemie IMI a na Portalu zgłoszeń delegowania kierowców.


ZGŁOSZENIA ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW Z TACHO KONTROL

Przewoźnik, wykonujący zlecenia przewozowe w Europie musi zmierzyć się z całą masą biurokracji. Nasi klienci sygnalizowali nam, że często nie mają czasu aby sprostać wszystkim wymogom i przysparza im to dużo problemów. Do momentu wprowadzenia nowych zasad zgłaszania delegowań kierowców nasza współpraca z firmami transportowymi opierała się na oferowaniu usług wykwalifikowanych przedstawicieli na terenie Francji, Włoch i Niderlandów, rozliczaniu płac minimalnych oraz szeroko rozumianemu doradztwu. Jednak aby jeszcze choć trochę zmniejszyć liczbę obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy, z czasem poszerzyliśmy naszą ofertę właśnie o wykonywanie zgłoszeń oddelegowania, a usługa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Biorąc pod uwagę, że we wstępnych krokach rejestracji na portalu system w wymaga wprowadzenia dużej ilości danych, przygotowaliśmy dla naszych Klientów formularze, których wypełnienie umożliwi pozyskanie wszelkich informacji potrzebnych do założenia kont i dokonania zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy pod adresem :