ZGŁASZANIE DELEGOWANYCH PRACOWNIKÓW W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE IMI – NOWE ZASADY DELEGOWANIA OD 02.02.2022 R.

02.02.2022 r. – ZMIANY W ZGŁOSZENIACH KIEROWCÓW ODDELEGOWANYCH

Od 02.02.2022 r. wchodzi w życie bardzo wiele zmian związanych z tzw. Pakietem mobilności. Pakiet mobilności wprowadza między innymi zasadę, że od 02 lutego 2022 r. wszystkie zgłoszenia kierowców oddelegowanych będą dokonywane w jednolitym systemie zgłaszania kierowców delegowanych (IMI). Stare zgłoszenia – mimo, że nadal będą aktualne, stracą ważność.

System IMI ma za zadanie uprościć procedury związane ze zgłaszaniem kierowców. Dotychczas procedury te były dość skomplikowane, ponieważ, każdy kraj, w którym obowiązywała płaca minimalna wprowadził swoje własne zasady. IIMI umożliwia zgłoszenie kierowców do wszystkich krajów Europejskich za pomocą jednej platformy.ZGŁOSZENIA ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW

Przewoźnik, wykonujący zlecenia przewozowe w całej Europie musi zmierzyć się z całą masą biurokracji. Nasi klienci sygnalizowali nam, że często nie mają czasu aby sprostać wszystkim wymogom i przysparza im to dużo problemów. Dotychczas nasza współpraca z firmami transportowymi opierała się na oferowaniu usług wykwalifikowanych przedstawicieli na terenie Francji, Włoch i Niderlandów, rozliczaniu płac minimalnych oraz szeroko rozumianemu doradztwu. Jednak aby jeszcze choć trochę zmniejszyć liczbę obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy, z czasem poszerzyliśmy naszą ofertę właśnie o wykonywanie zgłoszeń oddelegowania, a usługa ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.


ZGŁOSZENIA ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW – CO PO ZMIANACH ?

OD 02.02.2022 r. firma Tacho -Kontrol, tak jak dotychczas, będzie wykonywała zgłoszenia dla wszystkich zainteresowanych.

Po wstępnym zapoznaniu się z działaniem nowego systemu, w którym od 02.02.2022r. muszą być wykonane zgłoszenia wyjazdów do wszystkich krajów Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia dotyczą tylko wyjazdów podczas, których wykonywane będą przewozy kabotażowe i cross trade.

Pamiętajmy jednak, że zgłoszenie trzeba będzie wykonywać dla każdego kraju Unii Europejskiej, a nie jak dotychczas tylko dla kilku.

System początkowo wymaga wprowadzenia dużej ilości danych, dlatego dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy formularze, których wypełnienie umożliwi pozyskanie wszelkich informacji potrzebnych do założenia kont i dokonania zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy pod adresem :

Im szybciej otrzymamy od Państwa potrzebne dane, tym skuteczniej będziemy mogli od 02.02.2022 r. wykonać dla Państwa potrzebne zgłoszenia.