Diety krajowe i diety zagraniczne

Potrzebujesz wyliczyć diety krajowe lub zagraniczne dla swoich pracowników ? Z nami to nic trudnego!Komu przysługuje wynagrodzenie z tytułu podróży służbowych?

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową czyli tzw. delegacje.
Kierowcy wykonujący przewozy drogowe w transporcie krajowym i międzynarodowym właściwie stale wykonują pracę służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. W takim przypadku warunki wypłacania należności z tytułu podróży powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.


Jaka wysokość diety?

Bardzo często firmy transportowe wprowadzają takie same stawki diet na wiele krajów, ważne jest jednak aby ustalone stawki nie przekraczały ustalonych limitów oraz nie były niższe niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej ww. rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art. 775 § 5 k.p.).

Pomożemy w wyliczeniu diet krajowych i zagranicznych

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!

Delegacje krajowe

W przypadku podróży krajowych rozporządzenie określa stawkę diety za dobę w wysokości 30 zł. Jednak jeśli podróż - od jej rozpoczęcia (wyjazd z bazy) do zakończenia (powrót do bazy) - trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety (15,00 zł),
  • ponad 12 godzin - należy się dieta w pełnej wysokości (30,00 zł).

Gdy pracownik podróżuje dłużej niż dobę, za każdą pełną dobę przysługuje mu dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, gdy podróż trwa:

  • do 8 godzin - przysługuje połowa diety (15,00 zł),
  • ponad 8 godzin - dieta w pełnej wysokości (30,00 zł).

Delegacje zagraniczne

W przypadku zagranicznych podróży służbowych nie ma jednej stawki. Dieta za dobę podróży (w walutach obcych) została ustalona dla poszczególnych państw w załączniku do rozporządzenia. Za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast jeśli podróż trwa odpowiednio:

  • do 8 godzin - przysługuje1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - połowa diety,
  • ponad 12 godzin - pełna dieta.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Firma Tacho-Kontrol wylicza należności z tytułu odbytych podróży służbowych opierając się na danych źródłowych, takich jak: pliki z kart kierowców i tachografów cyfrowych, tarcze z tachografów analogowych, dane GPS lub zapisy z kart drogowych. Udostępniamy również naszym klientom specjalne, sporządzone przez nas tabele, które pozwalają w prosty i rzetelny sposób udokumentować całą delegację. Wystarczy przesłać do nas pocztą tradycyjną lub e-mailem potrzebne dane a szybko, sprawnie i zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi sporządzimy odpowiednie rozliczenia.


,

Pomożemy w wyliczeniu diet krajowych i zagranicznych

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!