Rozliczenie czasu pracy i jazdy kierowców

Do Twoich drzwi zapukała kontrola z ITD lub PIP ? Nie przejmuj się! Po prostu zadzwoń do nas!

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Czy wiesz, że prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców to jeden z podstawowych obowiązków właściciela firmy transportowej? Dlaczego? Wynika to nie tylko z troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale przede wszystkim z konieczności przestrzegania przepisów prawa pracy i ustaw dotyczących kierowców zawodowych.

JAK I DLA KOGO WYLICZYĆ EWIDENCJĘ CZASU PRACY KIEROWCÓW?

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracowników bez względu na to na jakich warunkach są zatrudnieni. Dla każdego pracownika powinna być sporządzona imienna karta ewidencji czasu pracy kierowcy. Na karcie takiej muszą być skrupulatnie rejestrowane wszelkie aktywności kierowcy, urlopy i dni wolne. Trzeba pamiętać, że sporządzenie ewidencji czasu pracy kierowców nie jest tak proste. Praca kierowcy charakteryzuje się dużą mobilnością a wcześniejsze ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy nie jest z reguły możliwe. W przypadku sporządzania ewidencji czasu pracy kierowcy należy zwrócić uwagę, że nie stanowi ona jedynie podstawy do wypłacenia wynagrodzenia ale pozwala również sprawdzić czas pracy kierowcy a co za tym idzie zapewnić bezpieczeństwo na drodze poprzez właściwe odbieranie przez kierowcę przerw i odpoczynków dobowych. Dodatkowo ewidencja czasu pracy kierowców musi spełniać wymogi określone przez Pakiet Mobilności.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW A PAKIET MOBILNOŚCI

Wśród wielu zmian jakie wprowadził w przepisach dotyczących transportu Pakiet Mobilności są również te, które dotyczą właśnie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Od 29 maja 2022 roku ewidencja czasu pracy kierowców może mieć formę papierową i elektroniczną. Pracodawca jest zobowiązany przechowywać ją przez 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego a na wniosek pracownika musi mu ja udostępnić. Sporządzona ewidencja powinna być przejrzysta i kompletna, możliwa do okazania do wglądu organom kontrolującym.

Prawidłowo sporządzona ewidencja musi obligatoryjnie zawierać:

  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • ilość godzin przepracowanych w ciągu dnia i w godzinach nocnych
  • ilość godzin przepracowanych w godzinach nadliczbowych
  • liczbę godzin dyżuru wraz z godziną jego rozpoczęcia i zakończenia i wskazaniem czy kierowca pełnił dyżur w domu
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
  • rodzaj i wymiar usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Wszystkie wymienione powyżej dane muszą być zgodne z materiałami źródłowymi potwierdzającymi faktyczna pracę kierowcy, a więc, w zależności od wykonywanych zadań:

  • odczytami z kart kierowców i tachografów
  • wydrukami z tachografów
  • zapisami na wykresówkach
  • innymi dokumentami potwierdzającymi czas i rodzaj wykonywanej pracy ( rejestry, listy obecności, informacje o absencjach itp.).

UWAGA! Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy wszystkich przewoźników- również tych wykonujących transport pojazdami o DMC do 3,5 t lub na potrzeby własne.

BRAK EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW – CO ZA TO GROZI ?

Brak lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy grozi dotkliwymi sankcjami. Wszelkie kontrole, szczególnie te przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, mogą zakończyć się grzywnami, które mogą osiągnąć nawet do kilkadziesiąt tysięcy złotych kary podczas jednej kontroli. Z doświadczenia wiemy, że analiza ewidencji czasu pracy kierowców jest jednym z głównych punktów kontroli w firmie transportowej.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW Z TACHO-KONTROL

Dlaczego warto wybrać współpracę z naszą firmą? To proste – robimy to dobrze. Rozliczaniem czasu pracy kierowców zajmujemy się od 2009 r. i z doświadczenia wiemy, że wiele dostępnych na rynku oprogramowań przeznaczonych do wyliczeń ewidencji czasu pracy nie jest dostosowanych do specyfiki czasu pracy kierowców. Od początku naszej działalności pracujemy z programem 4Trans - to innowacyjne oprogramowanie, które umożliwia automatyzację rozliczeń i analizę czasu pracy kierowców. 4Trans jest na bieżąco aktualizowany i dostosowuje się do zmieniających się przepisów.

Ewidencja czasu pracy kierowców, którą proponuje nasza firma jest rejestrem opracowanym na podstawie zapisów na wykresówkach, plików pobranych z kart kierowcy i tachografu cyfrowego, wydruków i innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Rozliczenie takie daje pracodawcy pewność, że ewidencja sporządzana została poprawnie.

Jeśli wiec szukasz sposobu na przejrzyste i bezbłędne rozliczenie czasu pracy kierowców skontaktuj się z nami !

Pamiętaj, że prawidłowa ewidencja czasu pracy może okazać się nie tylko pomocna przy sporach z kierowcami, ale także przydatna w codziennej pracy przedsiębiorstwa.

Pomożemy w ewidencji czasu pracy i jazdy kierowców,

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!