Kontrola ITD i PIP w firmie transportowej

Do Twoich drzwi zapukała kontrola z ITD lub PIP ? Nie przejmuj się! Po prostu zadzwoń do nas!

Taka kontrola nie musi dla Ciebie wiązać się ze stresem!

Po pierwsze należy pamiętać, że w momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w firmie,  przedsiębiorca ma co najmniej 7 dni na przygotowanie dokumentacji, która zostanie poddana kontroli - gwarantuje to Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której możemy przeczytać: „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”(art.72 ust. 4)

Jeśli więc listonosz przyniesie do Twojego przedsiębiorstwa takie zawiadomienie natychmiast skontaktuj się z naszą firmą!

Doświadczony zespół wskaże Ci krok po kroku co powinieneś zrobić aby wyjść z tej sytuacji obronną ręką.

Na początek podpowiemy jakich konkretnie dokumentów będziesz potrzebował:

 

1. Z własnego doświadczenia wiemy, że największą liczbę uchybień inspektorzy znajdują na wykresówkach.

 

Nie jest łatwo dopilnować kierowców by przestrzegali  norm czasu prowadzenia pojazdu, właściwego  odbierania przerw i odpoczynków, aż wreszcie odpowiedniego użytkowania  urządzeń rejestrujących .

Fakt właściwego przygotowania wykresówek może w znaczącym stopniu wpłynąć na wynik kontroli.

Z największą skrupulatnością zeskanujemy więc wykresówki Twoich kierowców oraz zgramy karty i dane z tachografu cyfrowego , następnie przeanalizujemy je za pomocą  oprogramowania identycznego z tym,  którym dysponują służby kontrolne.

Wskażemy błędy i pomożemy je naprawić:

W przypadku przekroczenia norm Rozporządzenia 561/2006 WE, kierowcy  mogą opisać wykresówki – na rewersie powinni podać artykuł, na który się powołują oraz powód odstępstwa. Trzeba jednak  pamiętać, że Art. 12 Rozp. 561/2006 WE można się posłużyć tylko w sytuacjach, kiedy przekroczenia norm były wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń, które miały miejsce podczas przewozu.

Sprawa robi się nieco bardziej skomplikowana jeśli chodzi o wykroczenia zarejestrowane na karcie kierowcy. O ile każdą wykresówkę można opisać, o tyle w przypadku urządzeń cyfrowych niezbędny jest wydruk. Idealną sytuacją  jest fakt robienia przez kierowcę wydruków z tachografu w dniach, w których dopuścił się przekroczenia norm.

Tylko prawidłowo opisany wydruk może uchronić przed nałożeniem kary.

 

2. Kolejnym krokiem na drodze przygotowania do kontroli jest sprawdzenie czy kierowca w pełni dokumentuje swoją aktywność:

 

Jeśli  odbiera odpoczynek na otwartym tachografie sprawdzimy czy prawidłowo wykonał obrys postoju lub innej aktywności, przed włożeniem i po wyciągnięciu wykresówki z tachografu, tak aby były udokumentowane pełne 24 godziny w dobie.

Dni, w których kierowca nie prowadził pojazdu powinien mieć udokumentowane na zaświadczeniach. Przy czym należy zwrócić uwagę czy zaświadczenia te sporządzane są na drukach zatwierdzonych przez UE.

Dokładnie sprawdzimy dla Ciebie każdy formularz, a kiedy trzeba poprawimy go.

Pamiętajmy, że główną zasadą jest to, by wykresówki wraz z zaświadczeniami tworzyły ciągłość.

W przypadku tachografu cyfrowego kierowcy powinni pamiętać o prawidłowym logowaniu się do tachografu - nieprawidłowe logowanie do tachografu jest symbolizowane „?” na odczycie  pliku  -  taki okres również musi być udokumentowany zaświadczeniem.

 

3. Następny element, często lekceważony przez kierowców, to właściwe wpisywanie danych na wykresówkach.

 

Każda tarcza z tachografu analogowego powinna zawierać następujące wpisy: imię i nazwisko kierowcy, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia dziennego okresu pracy, numer rejestracyjny pojazdu oraz zapis stanu licznika pojazdu w momencie włożenia i wyciągnięcia wykresówki. Za brak każdego wpisu grozi kara 50 zł.

Po dokładnej analizie wykresówek wskażemy Twoim kierowcom , gdzie należy uzupełnić braki.

 

Pomożemy w przypadku Kontrol ITD i PIP w Twojej firmie

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!

4. Zwrócimy uwagę również na to, czy przypadku awarii tachografu wszystkie aktywności kierowcy wyrysowane są na odwrocie wykresówki oraz czy w przypadku  błędnego użycia selektora grup czasowych, zarówno w tachografie analogowym i cyfrowym, zostało to odpowiednio wyjaśnione- w przypadku braku takich informacji doradzimy jakie dokumenty należy sporządzić.

 

5. Sprawdzimy również inne dokumenty, o które może poprosić ITD:

 

Certyfikat kompetencji zawodowych, wykaz samochodów używanych do przewozu rzeczy lub osób – m.in. wypisy, ubezpieczenie OC, akta pracownicze kierowców – umowy, ważność badań lekarskich, zaświadczenia o ukończeniu kursów na przewóz rzeczy lub osób i inne.

 

6.W ostatnim etapie naszej pracy spotkamy się z Toba i Twoimi pracownikami, wspólnie uzupełnimy brakujące dane i  przekażemy Ci teczki z dokumentacją gotową do oddania inspekcji.

 

Według z Ustawą o transporcie drogowym (art. 92a ust 3) suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w firmie dokonujących przewóz drogowy nie może przekroczyć:

1) 15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

2) 20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

3) 25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

4) 30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

 

Dołożymy wszelkich starań aby żadna z wymienionych kar pieniężnych nie była Twoim udziałem! W trakcie trwania kontroli i już po niej gwarantujemy Ci cały zakres usług doradczych, w razie potrzeby pomożemy również sporządzić odpowiednie wyjaśnienia czy odwołania!

 

Pomożemy w przypadku Kontrol ITD i PIP w Twojej firmie

Skorzystaj z naszych usług a na pewno się nie zawiedziesz!