TACHO-KONTROL BIURO RACHUNKOWE
–TWÓJ PARTNER W OBSŁUDZE KSIEGOWEJ

Jeśli właśnie rozpoczynasz swoją przygodę z działalnością gospodarczą i nie bardzo wiesz od czego zacząć pod względem rachunkowym - skontaktuj się z naszą firmą!


Jeśli Twoja firma działa na rynku od wielu lat ale szukasz pomocy w kwestiach księgowych – zadzwoń lub napisz do nas!


Jeśli nie zadowalają Cię wyniki Twojej dotychczasowej obsługi księgowej – chętnie przedstawimy nasza ofertę!

Napisz do nas:


Tacho-Kontrol - Biuro rachunkowe to księgowość dla małych firm i dużych przedsiębiorstw

Wielkość firmy nie jest ważna. Każdego Klienta traktujemy priorytetowo. Nie ważne czy interesuje Cię księgowość dla małych firm czy potrzebujesz pomocy w obsłudze księgowej dużego przedsiębiorstwa. Dołożymy wszelkich starań aby nasza współpraca zaowocowała Twoim zadowoleniem.

Tacho-Kontrol -Biuro rachunkowe to pełna księgowość w dobrej cenie

Ceny dla naszych Klientów ustalamy indywidualnie w oparciu o zakres prac w skali miesiąca, specyfikę działalności przedsiębiorstwa, ilość dowodów księgowych i innych czynników wskazanych prze Klienta. Na dobre rozpoczęcie współpracy oferujemy atrakcyjną politykę rabatową.

Tacho-Kontrol -Biuro rachunkowe to profesjonalizm, rzetelność i dyskrecja

Pracownicy działu księgowości, którym powierzysz opiekę nad swoją firmą to wysoko wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Szeroka znajomość tematu pozwala im właściwe doradzić i zaproponować rozwiązania korzystne dla Twojej firmy. Wszelkie usługi wykonywane są odpowiedzialnie i terminowo z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.

Tacho-Kontrol - Biuro rachunkowe to elastyczność i mobilność

Wiemy jak cenny jest Twój czas i jak dużego zaangażowania wymaga prowadzenie firmy a zwłaszcza związane z tym rozliczenia finansowe. W dobie szeroko rozwiniętej cyfryzacji odległość nie stanowi żadnego problemu, dlatego świadczymy usługi dla Klientów z całego kraju terminowo wykonując wszystkie zlecone usługi. Zawsze staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta i działać w ten sposób by jego osobiste zaangażowanie ograniczyć do minimum.

Tacho-Kontrol - Biuro rachunkowe to szeroka oferta profesjonalnych usług księgowych

W naszej ofercie proponujemy usługi zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obsługi kadrowo-płacowej jak i innych spraw związanych z obsługą księgową firmy. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie:

ZWROT VAT­ Z ZAGRANICY

Oferujemy Państwu kompleksową usługę przeprowadzenia procedur związanych z ubieganiem się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej. Usługa Zwrot VAT z zagranicy może być realizowana dla firm z całej Polski, ponieważ większość danych można przesłać drogą elektroniczną – tylko niewielka ich część musi być dostarczona pocztą tradycyjną.

Zwrot VAT z zagranicy obejmuje wszystkie wydatki związane z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą w dowolnym kraju Unii Europejskiej – a każdy kraj posiada w tym zakresie własne uregulowania.

Zwrot VAT z zagranicy najczęściej dotyczy:

 • zakupu paliw, opłat drogowych, parkingów,
 • napraw samochodów, zakupu części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
 • kosztów noclegów i posiłków,
 • wynajmu środków transportu,
 • żywności, napojów, usług restauracyjnych,
 • opłat za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne, innych

KSIĘGI HANDLOWE

 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
 • Rozliczania podatku dochodowego,
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT,
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w KPiR,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
 • Rozliczania podatku dochodowego,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L


RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT,
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28


USŁUGI KADROWO -PŁACOWE

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło,
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B


DODATKOWE USŁUGI

 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • Opracowanie polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb jednostki,
 • Pomoc przy ustalaniu zmian zasad (polityki) rachunkowości,
 • Naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport spoza Unii Europejskiej
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy
 • Sporządzania sprawozdawczości GUS
 • Sporządzania dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • Inne czynności uzgodnionych z klientem


Polski Ład co czeka nas od nowego roku ?

Polski Ład – co nas czeka od nowego roku?

Polski Ład to projekt rządowy, który od 01.01.2022 r. wprowadza wiele zmian w polskim prawodawstwie. Między innymi zmiany te dotyczą Ustawy o CIT, PIT i VAT – czyli kwestii, które dotkną każdego przedsiębiorcę.

Jakie zmiany wprowadza Polski Ład?

1. Polski Ład - Wyższa kwota wolna od podatku i wyższy próg skali podatkowej


 • Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł
 • Zmiana progu podatkowego (z podatkiem 17%) z 85 528 zł do 120 000

2. Polski Ład – Zmiany w zasadach opłacania i odliczania składki zdrowotnej


 • Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą będzie obliczana od dochodu z działalności:
- Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej - 9,0%
- Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy - 4,9%

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc w tych przypadkach nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Po zakończeniu roku będzie następowało roczne rozliczenie składki zdrowotnej.
- Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka składki będzie zależała od wysokości osiąganych przez nich przychodów i po zakończeniu roku będzie następowało roczne rozliczenie składki zdrowotnej

 • Składka zdrowotna nie może być odliczana od podatku

Polski Ład uchyla przepisy, które zezwalają na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników.


 • Składki ZUS – zmiana terminów rozliczania

Nowe terminy rozliczeń w Polskim Ładzie:

- dla płatników składek posiadających osobowość prawną - do 15 dnia następnego miesiąca
- dla pozostałych płatników składek - do 20 dnia następnego miesiąca

 • Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu

Członkowie zarządu i inne osoby powołane do pełnienia swojej funkcji na mocy aktu powołania i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, od stycznia 2022 r. podlegają obowiązkowej składce zdrowotnej w wysokości 9%. Składkę nalicza i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

3. Polski Ład - Ulga podatkowa dla „klasy średniej”

Polski Ład wprowadza nową ulgę podatkową, ale aby z niej skorzystać należy spełnić dwa podstawowe warunki:

 • Trzeba być pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę lub przedsiębiorcą opodatkowanym według skali podatkowej

 • Przychody/dochody w danym roku podatkowym muszą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Ulga ta zakłada, że od dochodu danej osoby będzie odliczana kwota, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów/dochodów. Dane te będą wyliczane wg określonych wzorów. (według określonych wzorów).

4. Polski Ład -Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu ( podatek przez 6 lat)

Zasady te dotyczą pojazdów nabytych po 31.12.2021 r. : - Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, który został wycofany z działalności i przekazany do majątku prywatnego a od przekazania do sprzedaży nie minie 6 lat musimy się liczyć z nowym obowiązkiem podatkowym..

5. Polski Ład – Zmiany w amortyzacji

Polski Ład wyklucza z amortyzacji podatkowej: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.


6. Polski Ład - Obniżony limit płatności gotówkowych

 • Polski Ład - limit płatności dla przedsiębiorców: zmniejszy się limit płatności, powyżej którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego (Spadek z 15 00 do 8 000 zł.)

 • Polski Ład - limit płatności dla konsumentów: przekroczenie limitu kwoty 20 000 zł lub jej równowartości dla jednorazowej transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na ilość płatności wynikających z tej transakcji) zobowiązuje konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

7. Polski Ład - Nielegalne zatrudnianie pracowników i jego skutki

W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia:

 • Do przychodu podatkowego przedsiębiorcy zaliczona będzie wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie.

 • Przychód ten będzie ustalany nawet jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie osobie nielegalnie zatrudnionej.

 • Przychód pracodawcy stanowić będą także przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym ( czyli tzw. pod stołem).

 • Przychody pracownika uzyskane na wyżej wymienione sposoby będą zwolnione z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy o PDOF).

 • Pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia ( oraz należnych od niego składek) pracownika zatrudnionego nielegalnie.

8. Polski Ład- Preferencje dla rodzin i seniorów oraz ulgi podatkowe w PIT

 • Rozliczenia PIT przez rodziców samotnie wychowujących dzieci - zmiany

Samotny rodzic będzie mógł, w miejsce dotychczasowej ulgi, odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym 1500 zł.

 • Wspólne rozliczenie małżonków

Polski Ład umożliwia małżonkom wspólnie rozliczenie podatkowe również za rok, w trakcie którego został zawarty związek małżeński. Warunkiem jest jednak to aby małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego.

 • PIT zero dla rodzin 4+

Jeśli podatnik wychowuje co najmniej czwórkę dzieci a jego przychód nie przekracza w roku podatkowym 85 528 zł będzie zwolniony z PIT.

Wszystkich zainteresowanych naszą nową ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń:Napisz do nas: