SZKOLENIA BHP

Mając świadomość jak ważna jest bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo pożarowe oraz ochrona środowiska oferujemy dla naszych klientów odpowiednie szkolenia bhp.

Zajmujemy się:

 • Szkoleniem wstępnym i stanowiskowym pracowników
 • Szkoleniem okresowym na wszystkich stanowiskach pracy
 • Naprawą, konserwacją, aktualizacją podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Wyposażeniem obiektów w odpowiednie znaki bezpieczeństwa
 • Badaniem ciśnieniowym hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Badaniem ciśnieniowym węży gaśniczych oraz hydrantowych
 • Opracowaniem „Oceny ryzyka zawodowego” na wszystkich stanowiskach pracy
 • Opracowaniem „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”
 • Opracowaniem „Instrukcji magazynowania i składowania materiałów”
 • Opracowaniem dokumentacji dotyczącej czynników biologicznych na stanowiskach pracy
 • szkolenia udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych dla maszyn i urządzeń
 • opracowanie instrukcji HACCP

 • Ponadto współpracuje z nami ZAKŁAD NAPRAWY I KONSERWACJI GAŚNIC I AGREGATÓW GAŚNICZYCH oferuje:

  • Aktualizacja gaśnic
  • naprawa gaśnic
  • konserwacja gaśnic
  • wymiana gaśnic
  • sprzedaż gaśnic
  • sprzedaż oznakowań BHP i P.POŻ
  • wymiana butli CO2 do migomatów

Zapisz się na szkolenie BHP jeszcze dziś!

Skorzystaj z oferty jeszcze dziś!