Uwaga: Aby usprawnić kontakt z naszymi Klientami uruchomiliśmy nową linię telefoniczną, 41 367 96 66

PŁACA MINIMALNA W POLSCE - ISTOTNE ZMIANY OD STYCZNIA 2017

W dniu 17.08.2016 została opublikowana Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Od 01.01.2017 r.:


  • minimalna stawka za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi (samozatrudnionych) –wyniesie 12 zł/h (z możliwą waloryzacją)
  • konieczność ewidencjonowania godzin pracy (zlecenie lub samozatrudnienie) oraz przechowywania takiej ewidencji przez 3 lata
  • PIP otrzyma dodatkowe uprawnienia, które dają jej możliwość kontroli powyższych wymogów
  • za niewypłacenie wymaganej stawki godzinowej przewidziano karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł
  • dodatek za czas pracy w porze nocnej nie będzie już mógł być wliczany do wynagrodzenia minimalnego