Uwaga: Aby usprawnić kontakt z naszymi Klientami uruchomiliśmy nową linię telefoniczną, 41 367 96 66

MILOG czyli płaca minimalna na terenie Niemiec

MiLoG to nic innego jak skrót nazwy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej –Mindestlohngesetz. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2015 roku i stanowi element niemieckiego prawa pracy. Nakłada ona na pracodawcę obowiązek wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej 8,5 euro (brutto) za każdą godzinę pracy na terenie Niemiec . Według MiLoG płaca minimalna musi być wypłacona pracownikom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa ale w Niemczech pracują. Również wtedy gdy zatrudnieni są w innym kraju niż Niemcy a Niemczech wykonują pracę tylko tymczasowo.

MiLoG w branży transportowej

Bez względu na to kiedy została podpisana umowa o pracę z kierowcą , to płaca minimalna za pracę na terenie Niemiec od 01.01.2015 r. powinna mu być wypłacona. W branży transportowej ten przepis dotyczy kierowców wykonujących przewóz ładunków i osób do Niemiec lub z Niemiec, a także przewozów kabotażowych na terenie Niemiec. Polski przedsiębiorca nie tylko musi wypłacić należne wynagrodzenie ale również spełnić wiele wymogów z tym związanych – między innymi sporządzić odpowiednią dokumentację.Dodatkowe obowiazki przewoźnika związane z MiLoGiem

- Przede wszystkim formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać w języku niemieckim faxem do urzędu celnego w Kolonii – formularz musi być koniecznie wysłany przed rozpoczęciem przewozu na terenie Niemiec.

- Od lipca 2015 roku obowiązuje nowy formularz zgłoszeniowy, poszerzony o rubrykę dotyczącą ilości przewozów. Od tej daty wszystkie zgłoszenia należy wysyłać na nowych formularzach MiLoG

- Ewidencja czasu pracy na ternie Niemiec – przedsiębiorca ma obowiązek sporządzać ewidencję czasu pracy swojego pracownika w języku niemieckim (rozpoczęcie, zakończenie, liczba godzin) i przechowywać przez 2 lata a razie kontroli przesłać dokumentację do Niemiec.Kary finansowe związane z MiLoGiem

Za niedopełnienie obowiązków związanych z MiLoGiem niemieckie prawodawstwo przewiduje następujące kary:

- do 30 000 euro – za brak powiadomienia (formularza zgłoszeniowego), nieprawidłowości w powiadomieniu lub dokumentacji, utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych

- do 500 000 euro – za opóźnianie wypłaty bądź niewypłacanie należnego wynagrodzenia minimalnegoZ Tacho-Kontrol nie taki MiLoG straszny

Doświadczenie, kwalifikacje naszych pracowników oraz praca na profesjonalnych oprogramowaniach dotyczących rozliczeń kierowców sprawią, że kontrola w Twoim przedsiębiorstwie będzie tylko formalnością!

Prawidłowo wypełnimy formularze zgłoszeniowe i dopilnujemy żeby nie minęły ich terminy. Przekażemy kierowcom sporządzone przez nas druki ewidencji, które pozwolą wyliczyć skrupulatnie czas pracy na terenie Niemiec oraz sporządzimy pełną dokumentację na potrzeby niemieckich służb kontrolnych.

Pomożemy w sprawie MILOG

Wszystkie rozliczenia oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach!