PRZEDSTAWICIEL WE WŁOSZECH – kto go potrzebuje?

Rozliczeniom płacy minimalnej podlega każda osoba, która wykonuje pracę na terenie Włoch dla zatrudniającego ją przedsiębiorcy - niezależnie od rodzaju umowy . W przypadku branży transportowej płaca minimalna we Włoszech dotyczy aktualnie tylko i wyłącznie transportu w formie kabotażu.

Każde przedsiębiorstwo, które wykonuje na terenie Włoch przewozy kabotażowe obowiązkowo powinno powołać swojego Przedstawiciela – Reprezentanta. Przedstawiciel we Włoszech musi posiadać włoski adres zamieszkania i biegle władać językiem włoskim. Przedstawiciel jest pośrednikiem między włoskimi służbami kontrolnymi , kierowcą a przedsiębiorcą. Posiadanie Przedstawiciela we Włoszech uprawnia Przewoźnika do wykonywania przewozów na terytorium Włoch zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej i jest warunkiem niezbędnym do legalnego wykonywania przewozów kabotażowych w Italii.

PRZEDSTAWICIEL WE WŁOSZECH TACHO-KONTROL – Twój zaufany opiekun

Przedstawiciel we Włoszech proponowany Państwu przez Tacho-Kontrol współpracuje tylko z naszą firmą i swoje działania skupia wyłącznie na naszych Klientach. Jako reprezentant firm transportowych działa od pierwszego dnia wejścia w życie włoskich przepisów o płacy minimalnej, czyli od 01.01.2017 r. skutecznie reprezentując naszych Klientów przed włoskimi służbami kontrolnymi.

PRZEDSTAWICIEL WE WŁOSZECH – dobra cena i wysoka jakość usług!

Zakres usług Przedstawiciela we Włoszech oraz oferowana cena za te usługi to jedna z najlepszych ofert na rynku. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów – już od początku współpracy dokładnie wiesz za co płacisz.

PŁACA MINMALNA WE WŁOSZECH – zgłoszenie oddelegowania pracowników

Każdy przedsiębiorca, który deleguje pracowników do wykonania przewozów kabotażowych na terenie Włoch zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na stronie Włoskiego Ministerstwa Pracy dostępnej pod adresem: www.distaccoue.lavoro.gov.it i sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu kierowcy za pomocą elektronicznego zgłoszenia na stronie: www.cliclavoro.gov.it Formularz należy zgłosić w ciągu 24 - godzin poprzedzających rozpoczęcie oddelegowania. Dla wszystkich zainteresowanych firma Tacho-Kontrol kompleksowo przeprowadza procedury rejestracji kierowców we wszystkich obecnie działających systemach elektronicznych udostępnionych przez państwa, w których, zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, istnieje obowiązek zgłoszeń oddelegowanych pracowników. Czas realizacji zgłoszenia to maksymalnie jeden dzień roboczy, a cena za wykonanie usługi jest bardzo atrakcyjna.