PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI – kto go potrzebuje?

Rozliczeniom płacy minimalnej podlega każda osoba, która wykonuje pracę na terenie Francji dla zatrudniającego ją przedsiębiorcy - niezależnie od rodzaju umowy. W przypadku branży transportowej płaca minimalna obowiązuje kierowców, którzy na terenie Francji wykonują załadunek, rozładunek lub kabotaż – nie dotyczy przejazdów tranzytowych.

Każde przedsiębiorstwo objęte przepisami płacy minimalnej obowiązkowo powinno powołać swojego Przedstawiciela – reprezentanta. Przedstawiciel we Francji musi posiadać francuski adres zamieszkania, być stale dostępnym na terenie Francji i biegle władać językiem francuskim. Przedstawiciel jest pośrednikiem między służbami francuskimi, kierowcą a przedsiębiorcą. Posiadanie Przedstawiciela we Francji uprawnia Przewoźnika do wykonywania przewozów na terytorium Francji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Brak wskazanego Przedstawiciela i odpowiedniej dokumentacji wiąże się z bardzo wysokimi karami finansowymi podczas kontroli a nawet czasowym zatrzymaniem pojazdów

Przedstawiciel na busy we Francji

Pakiet Mobilności od 02.02.2022 r. wprowadził obowiązek zgłaszania kierowców oddelegowanych do pracy zagranicą w systemie IMI. Przepis ten miał za zadanie uprościć i ujednolicić procedury zgłoszeń oraz między innymi zniósł obowiązek posiadania Przedstawiciela we Francji. W ostatnim czasie dostajemy jednak sygnały, że we Francji przewoźników dysponujących flotą o DMC do 3,5 tony nadal obowiązują zasady wprowadzone przez Loi Macron - a więc obowiązek posiadania przedstawiciela i konieczność zgłaszania oddelegowania w systemie SIPSI. Francuskie władze wychodzą z założenia, że w związku z tym, że tzw. busy nie mają w tej chwili obowiązku posiadania tachografów, to przepisy Pakietu Mobilności będą ich dotyczyć dopiero od 01.07.2026 r. a do tej pory muszą nadal stosować zasady obowiązujące ich wcześniej. Dlatego zalecamy wszystkim firmom posiadającym flotę o DMC do 3,5 tony aby dokonywali zgłoszeń swoich kierowców w systemie SIPSI i nadal korzystali z usług Przedstawiciela


PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI TACHO-KONTROL – Twój zaufany opiekun

Przedstawiciel we Francji proponowany Państwu przez Tacho-Kontrol współpracuje tylko z naszą firmą i swoje działania skupia wyłącznie na naszych Klientach. Od dwudziestu lat mieszka w stolicy Francji - Paryżu. Ma bezpośredni dostęp do najważniejszych organów administracji francuskiej i duże doświadczenie we współpracy z nimi. Jako reprezentant firm transportowych działa od pierwszego dnia wejście w życie tzw. Loi Macron, czyli od 01.07.2016 r. Dotychczas pomógł już setkom przedsiębiorców i kierowców, którzy na terenie Francji potrzebowali pomocy. Działania naszego Przedstawiciela nie ograniczają się jedynie do przepisów związanych z płacą minimalną - pomaga również podczas wszelkich kontroli drogowych i innych sytuacji, które wymagają interwencji osoby biegle władającej językiem francuskim i znającej realia administracji francuskiej.

PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI – dobra cena i wysoka jakość usług !

Zakres usług Przedstawiciela we Francji oraz oferowana cena za te usługi to jedna z najlepszych ofert na rynku. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów – już od początku współpracy dokładnie wiesz za co płacisz. Uwaga!!! Tacho-Kontrol, w przeciwieństwie do innych firm oferujących podobne usługi nie pobiera opłat za okres wymaganych przez przepisy Loi Macron 18 miesięcy dyspozycyjności Przedstawiciela po zakończeniu okresu oddelegowania.

PŁACA MINMALNA WE FRANCJI – zgłoszenie oddelegowania pracowników

Każdy przedsiębiorca, który deleguje pracowników do pracy we Francji zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na stronie Francuskiego Ministerstwa Pracy dostępnej pod adresem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Przy pomocy tego konta musi zgłaszać fakt oddelegowania każdego pracownika, który swoją pracę będzie wykonywał we Francji. Dla wszystkich zainteresowanych firma Tacho-Kontrol kompleksowo przeprowadza procedury rejestracji kierowców we wszystkich obecnie działających systemach elektronicznych udostępnionych przez państwa, w których, zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, istnieje obowiązek zgłoszeń oddelegowanych pracowników. Czas realizacji zgłoszenia to maksymalnie jeden dzień roboczy, a cena za wykonanie usługi jest bardzo atrakcyjna.