ROZLICZANIE PŁACY MINIMALNEJ NA TERENIE HOLANDII

Rozliczeniom płacy minimalnej podlega każda osoba, która wykonuje pracę na terenie Holandii dla zatrudniającego ją przedsiębiorcy - niezależnie od rodzaju umowy. W przypadku branży transportowej płaca minimalna w Holandii dotyczy przewozów międzynarodowych i kabotażowych. Nie dotyczy tranzytu i przewozu osób.

PRZEDSTAWICIEL W HOLANDII – KTO GO POTRZEBUJE?

Każde przedsiębiorstwo, które wykonuje na terenie Holandii rozładunki, załadunki i przewozy kabotażowe obowiązkowo powinien wyznaczyć osobę do kontaktu- Przedstawiciela/Reprezentanta. Co do zasady taki Przedstawiciel w Holandii to osoba fizyczna, która musi przebywać na terenie Niderlandów w trakcie trwania oddelegowania, biegle władać językiem niderlandzkim, angielskim lub niemieckim. Osoba wskazana do kontaktu jest w Holandii punktem kontaktowym dla pracodawcy zagranicznego lub osoby samozatrudnionej i dlatego musi przebywać w Holandii, aby udzielić Inspektoratowi SZW odpowiedzi na pytania dotyczące delegowania. Przedstawiciel w Holandii /Osoba do kontaktu musi być również upoważniona do wysyłania i otrzymywania dokumentów związanych z delegowaniem i rozliczeniami związanymi z płaca minimalną. Posiadanie Przedstawiciela w Holandii uprawnia Przewoźnika do wykonywania przewozów na terytorium Holandii zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej i jest warunkiem niezbędnym do legalnego wykonywania przewozów na terenie tego kraju

PRZEDSTAWICIEL W HOLANDII TACHO-KONTROL – Twój zaufany opiekun

Przedstawiciel w Holandii proponowany Państwu przez Tacho-Kontrol ściśle współpracuje z naszą firmą i swoje działania skupia na naszych Klientach. Od wielu lat mieszka w Holandii, biegle włada językiem niderlandzkim i ma bogate doświadczenie w kontaktach z administracją holenderską.

PRZEDSTAWICIEL W HOLANDII – dobra cena i wysoka jakość usług!

Zakres usług Przedstawiciela w Holandii oraz oferowana cena za te usługi to jedna z najlepszych ofert na rynku. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów – już od początku współpracy dokładnie wiesz za co płacisz.

PŁACA MINMALNA W HOLANDII – zgłoszenie oddelegowania pracowników

Każdy przedsiębiorca, który deleguje pracowników do wykonania przewozów na terenie Holandii zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na stronie https://meldloket.postedworkers.nl i sporządzenia elektronicznego zgłoszenia kierowców oddelegowanych.

Dla wszystkich zainteresowanych firma Tacho-Kontrol kompleksowo przeprowadza procedury rejestracji kierowców we wszystkich obecnie działających systemach elektronicznych udostępnionych przez państwa, w których, zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, istnieje obowiązek zgłoszeń oddelegowanych pracowników. Czas realizacji zgłoszenia to maksymalnie jeden dzień roboczy, a cena za wykonanie usługi jest bardzo atrakcyjna.