Uwaga: Aby usprawnić kontakt z naszymi Klientami uruchomiliśmy nową linię telefoniczną, 41 367 96 66

Loi Macron czyli płaca minimalna na terenie Francji

Loi Macron czyli ustawa Macrona, to nazwa francuskiej ustawy o płacy minimalnej (odpowiednik niemieckiego MiLoGa). Ustawa nr 2015-990 o rozwoju, działalności i równych szansach gospodarczych z 6 sierpnia 2015 r. zwana jest Loi Macron od nazwiska projektodawcy Emmanuela Macrona. Stanowi ona zbiór zmian w przepisach prawa francuskiego, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej we Francji.
7 kwietnia 2016 r. we francuskim Dzienniku Ustaw został opublikowany jej dekret wykonawczy dotyczący min, zasad wynagradzania pracowników delegowanych do pracy we Francji.

OFERTA SPECJALNA!

Oferujemy bardzo korzystną i elastyczną umowę współpracy!

Umowa z naszą firmą zawierana jest na czas nieokreślony i ma miesięczny termin wypowiedzenia.
Jeśli nie będziesz zadowolony z naszych usług lub po prostu postanowisz zakończyć z nami współpracę
nie czekają Cię żadne kary umowne.

Zapłacisz jedynie za faktycznie wykonaną pracę!

Zapraszamy do kontaktu:

UWAGA

Pierwsza kontrola drogowa kierowców naszego Klienta we Francji zakończona pomyślnie! Wszystkie dokumenty dotyczące Loi Macron przygotowane były poprawnie!


ZAPEWNIAMY PRZEDSTAWICIELSTWO WE FRANCJI

Przedstawiciel we Francji Loi Macron Tacho Kontrol

Wychodząc naprzeciw potrzebom przewoźników, którzy wykonują przewozy na terenie Francji nasza firma proponuje nową usługę: zapewniamy przedstawicielstwo we Francji. W razie kontroli nasz przedstawiciel będzie reprezentował naszych Klientów przed francuskimi organami kontrolnymi i przechowywał dokumentację wymaganą przez ustawę Macrona. Zajmiemy się wszystkimi sprawami związanymi z przedstawicielstwem we Francji oraz zagadnieniami dotyczącymi płacy minimalnej na atrakcyjnych warunkach.

NIE OGRANICZAMY NASZYCH USŁUG TYLKO DO TRANSPORTU!

OFERUJEMY PRZEDSTAWICIELSTWO WE FRANCJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH!

Zapewnij sobie przedstawiciela we Francji - zadzwoń

Zapewnij sobie przedstawiciela w najlepszej cenie na rynku!
Loi Macron w branży transportowej

Zgodnie z ogłoszonym dekretem od 1 lipca 2016 r. polskie firmy transportowe będą musiały wypłacać kierowcom wykonującym transport na terenie Republiki Francuskiej pensję wynoszącą 9,61 euro na godzinę i stosować się do francuskich przepisów prawa pracy obejmujących kwestie płacy minimalnej we Francji. Zakres przepisów będzie odnosił się do każdego nawet pojedynczego przewozu do lub z Francji bez objęcia wskazanymi regulacjami tranzytu. Ponadto prawdopodobnie francuscy kontrahenci będą zobowiązani do weryfikowania czy dana firma wykonuje przewozy zgodnie z Loi Macron a francuskie służby kontrolne będą wymagały od zagranicznych firm wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób aby stosowały się do przepisów zawartych w ustawie.Dodatkowe obowiązki dla firm transportowych:

  • Przewoźnik będzie musiał wystawić każdemu ze swoich kierowców zaświadczenie o delegowaniu sporządzone w języku francuskim
  • Każda firma będzie musiała wyznaczyć swojego przedstawiciela we Francji posługującego się językiem francuskim, który będzie odpowiedzialny za kontakt z francuskimi służbami
  • Kierowca będzie musiał mieć przy sobie komplet akt osobowych związanych z zatrudnieniem
  • Wszystkie dokumenty będą musiały być sporządzone w języku francuskim

Firma TACHO-KONTROL zapewni Państwu przedstawicielstwo we Francji. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.Kary finansowe związane z Loi Maron

Loi Macron za nie przestrzeganie zawartych w niej przepisów przewiduje liczne sankcje karne i administracyjne nakładane bezpośrednio na przedsiębiorcę:

- Za brak zaświadczenia o delegowaniu lub sporządzenie wymaganej dokumentacji niekompletnie, nieprawidłowo, nieczytelnie lub w sposób wskazujący na to, że zawarte w niej informacje będą mogły zostać usunięte grozi kara w wysokości 750 euro

- Jeśli kierowca nie będzie miał przy sobie umowy o pracę przedsiębiorcy grozi grzywna w wysokości 450 euroWysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 euro za naruszenia związane z oddelegowaniem pracowników, a w przypadku ponownych naruszeń – 4 000 euro w ciągu jednego roku od dnia powiadomienia o pierwszej grzywnie. Łączna kwota kar nie może być większa niż 500 000 euro a przy ustalaniu ich wysokości organ administracyjny będzie brał pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie sprawcy naruszenia oraz jego środki i wydatki. Aby uniknąć kar związanych z tematyką określania wysokości płacy minimalnej, a także braku przedstawicielstwa we Francji zapraszamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty.

Pomożemy w sprawie Loi Macron

Wszystkie rozliczenia oferujemy w bardzo atrakcyjnych cenach!