Oferta Tacho Kontrol

W naszej firmie Tacho Kontrol zapewniamy kompleksową obsługę firmom działającym w branży transportowej.

Nasza oferta w Tacho Kontrol to przede wszystkim:

 • szkolenia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla przedsiębiorcy i kierowców, także w temacie Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)
 • doradztwo w zakresie wymogów ustawowych dotyczących wykonywania przewozów drogowych – wymogi licencyjne, zezwolenia, zaświadczenia, kwalifikacje kierowców
 • doradztwo w zakresie przepisów Rozporządzenia WE 561/2006
 • doradztwo w zakresie przepisów Rozporządzenia 3821/80 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
 • doradztwo dotyczące Ustawy o czasie pracy kierowców
 • doradztwo w zakresie Rozporządzenia w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców
 • profesjonalne doradztwo dotyczące zasad korzystania z odstępstw od stosowania się do przepisów Rozporządzeń i Ustawy, między innymi dotyczące pojazdów wyłączonych z zakresu stosowania przepisów
 • doradztwo w ramach wytycznych Komisji Europejskiej
 • wsparcie w zakresie obsługi i prawidłowego korzystania z tachografu analogowego oraz cyfrowego w oparciu o aktualne przepisy prawne
 • stosowanie Funkcji OUT (jazda poza drogą publiczną)
 • rozliczenia dotyczące czasu pracy kierowców z tachografów analogowych i cyfrowych
 • pobieranie danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych
 • analizy czasu pracy kierowców i popełnianych przez nich naruszeń
 • sporządzanie i przekazywanie raportów okresowych do kierowców dopuszczających się naruszeń
 • sporządzanie dokumentacji i inna pomoc w zakresie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i innych instytucji wraz z reprezentacją firmy podczas postępowania administracyjnego