Uwaga: Aby usprawnić kontakt z naszymi Klientami uruchomiliśmy nową linię telefoniczną, 41 367 96 66

Rozliczanie Płacy minimalnej na terenie Węgrzech

Rząd węgierski zmienił swoje stanowisko z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie płacy minimalnej – przepisy ustawy nie obejmą jednak transportu.


TRANSPORT WYŁĄCZONY Z PŁACY MINIMALNEJ NA WĘGRZECH


Ambasada RP w Budapeszcie poinformowała o zmianie stanowiska strony węgierskiej w sprawie zgłaszania pracowników delegowanych w branży transportowej.


Strona węgierska poinformowała , że transport drogowy (w tym kabotaż) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników a węgierskie Ministerstwo Gospodarki Narodowej nie wymaga już zgłaszania kierowców do prowadzonego przez siebie rejestru pracowników delegowanych.


Dla pozostałych branży, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników pozostaje bez zmian.